Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 63 Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 10 (2x5​)

  • Analiza wybranych metod pracy na lekcjach języka polskiego.
  • Wykorzystanie różnych metod nauczania na lekcjach gramatyki.
  • Wykorzystanie metod problemowych w pracy z lekturami obowiązkowymi.
  • Projektowanie lekcji wykorzystujących metody problemowe na lekcjach języka polskiego.
  • Wykorzystanie metod problemowych w pracy z lekturami obowiązkowymi. 

bezpłatnie.

dr Dorota Hanna Zalewska