Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

ZO - 7 Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

  • Zapoznanie uczestników ze scenariuszem zajęć otwartych i charakterystyką grupy.
  • Obserwacja zajęć otwartych w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego pod kątem przygotowania do matury ustnej z języka polskiego.
  • Rozmowa po zajęciach - analiza metodyczna lekcji - metody pracy i zakres treści w związku z podstawą programową i formułą matury ustnej z języka polskiego.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 604 941 141
E-mail: a.reszewicz|cen.lomza.pl| |a.reszewicz|cen.lomza.pl

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania
  • pierwszy stopień specjalizacji zawodowej
  • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka polskiego