Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 155 Nowe lektury do matury

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

  • Opracowanie lektur na lekcjach - praca z fragmentami tekstów, wykorzystanie kontekstów.
  • "Droga donikąd" Józefa Mackiewicza - mechanizmy zniewolenia.
  • "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego - zderzenie cywilizacji.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 604 941 141
E-mail: a.reszewicz|cen.lomza.pl| |a.reszewicz|cen.lomza.pl

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania
  • pierwszy stopień specjalizacji zawodowej
  • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka polskiego