Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 190 Przygotowanie uczniów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (6x2)

  • Analiza wymagań maturalnych i materiałów dydaktycznych.
  • Przebieg egzaminu: sposoby formułowania pytań, kryteria oceniania.
  • Lektury obowiązkowe i konteksty w zadaniach jawnych i niejawnych.
  • Przykłady rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem samokształcenia.

bezpłatnie

mgr Agata Reszewicz