Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 26 Obława Augustowska 1945 r. - zapomniana zbrodnia

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii szkół podstawowych
i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 3

  • Wykład dotyczący Obławy Augustowskiej 1945 r.
  • Prezentacja aplikacji Action Track do wykorzystania w historycznych grach miejskich.
  • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN oraz praktyczne metody ich zastosowania.

bezpłatnie

mgr Alicja Pieloszczyk

Termin Cena Status
2022-10-25 16:00 Prowadzący zajęcia: pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych