Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 25 Gamifikacja w edukacji historycznej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet 

WYMIAR GODZIN: 4

  • Definicja i założenia gamifikacji.
  • Skuteczność gamifikacji w osiąganiu celów edukacyjnych.
  • Etapy projektowania lekcji opartej na gamifikacji - tworzenie gier aktywizujących.
  • Prezentacja narzędzi TIK przydatnych w realizacji lekcji.
  • Zgamifikowane lekcje historii – przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie

mgr Alicja Pieloszczyk

Termin Cena Status
2022-11-15 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych