Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

ZO - 9 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: SP z OI im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

WYMIAR GODZIN: 3

  • Obserwacja lekcji historii w klasie IV szkoły podstawowej, stanowiącej przykład realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
  • Analiza poszczególnych etapów lekcji pod kątem formułowania jej celów i ich realizacji, metod, form, środków dydaktycznych oraz ewaluacji zajęć.
  • Dyskusja oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk.

bezpłatnie

mgr Alicja Pieloszczyk

Termin Cena Status
2022-12-06 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych