Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 154 Skuteczne powtarzanie przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet / CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 10 (2x5)

  • Metody pracy na lekcje powtórzeniowe.
  • Powrót do lektur obowiązkowych przed egzaminem ósmoklasisty - prezentacja kart pracy dla uczniów.
  • Od fragmentu do całości, od lektury obowiązkowej do tekstu nieliterackiego - wykorzystywanie tekstów i kontekstów na lekcjach powtórzeniowych przed egzaminem.
  • Utrwalanie umiejętności tworzenia wypowiedzi w zadaniach krótkiej i rozszerzonej wypowiedzi.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 729 538 803
E-mail: d.zalewska|cen.lomza.pl| |d.zalewska|cen.lomza.pl

dr Dorota Hanna Zalewska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach podstawowych
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
  • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska, nauczyciel dyplomowany
  • podyplomowe studia z historii
  • kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą i oligofrenopedagogiki
  • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego