Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

ZO - 8 Dlaczego Rambert został w Oranie?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

TERMINY: link do nagrania lekcji będzie udostępniony na początku grudnia 2022 r., spotkanie podsumowujące 8.12.2022 r., godz. 18.00

  • Podstawa programowa jako punkt wyjścia do konstruowania koncepcji lekcji (cele, materiał, wymagania, efekty).
  • Jak kształcić umiejętności retoryczne uczniów?
  • "Dżuma" A. Camusa jako materiał do konstruowania wypowiedzi argumentacyjnych.

bezpłatnie

mgr Agata Reszewicz

Termin Cena Status
2022-12-08 18:00 Prowadzący zajęcia: mgr Agata Reszewicz - zdalnie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Agata Reszewicz (a.reszewicz|cen.lomza.pl| |a.reszewicz|cen.lomza.pl , 604 941 141)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych