Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

PR - 2 Między historią a literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…"

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: zainteresowani nauczyciele języka polskiego i historii, wos
i przedmiotów artystycznych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 25 (15 + 10 praca własna uczestników)

TERMINY: 4.10.2022 r.- stacjonarne; październik 2022 r. - maj 2023 r.-konsultacje on-line; 27.05.23 r.-podsumowanie

  • Opracowanie harmonogramu projektu.
  • Realizacja działań w szkołach: katalog miejsc pamięci narodowej mojej Małej Ojczyzny; "Cześć
    i chwała bohaterom" - porządkowanie lokalnych miejsc pamięci narodowej; "To był wielki dzień
    w historii mojej miejscowości" - projekt gazety; "Tajemnice mojej Małej Ojczyzny" - gra terenowa; "Bohaterowie znani i nieznani" - konkurs plastyczny i/ lub literacki; "W barwach narodowych" - dekoracje.
  • Ocena konkursowa projektów: przyznanie nagród i wyróżnień.
  • Podsumowanie działań projektowych.

bezpłatnie

mgr Alicja Pieloszczyk

Termin Cena Status
2022-10-04 00:00 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk, mgr Agata Reszewicz, dr Dorota H. Zalewska, mgr Radosław Wszędyrówny brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych