Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 72 Unia czy Konfederacja. Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii, wos i zainteresowani nauczyciele innych specjalności

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Biblioteka Pedagogiczna w CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Stany Zjednoczone: od wojny z Meksykiem do prezydentury Lincolna.
  • Abolicjonizm na Północy.
  • Niewolnictwo na Południu.
  • Najkrwawsza wojna na półkuli zachodniej.
  • Czy Południe miało szansę wygrać?

mgr Radosław Wszędyrówny

Termin Cena Status
2022-11-25 14:00 Prowadzący zajęcia: mgr Radosław Wszędyrówny brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Radosław Wszędyrówny (r.wszedyrowny|cen.lomza.pl| |r.wszedyrowny|cen.lomza.pl , 86 216 23 57)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych