Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 63 Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 10 (2x5​)

  • Analiza wybranych metod pracy na lekcjach języka polskiego.
  • Wykorzystanie różnych metod nauczania na lekcjach gramatyki.
  • Wykorzystanie metod problemowych w pracy z lekturami obowiązkowymi.
  • Projektowanie lekcji wykorzystujących metody problemowe na lekcjach języka polskiego.
  • Wykorzystanie metod problemowych w pracy z lekturami obowiązkowymi. 

bezpłatnie.

dr Dorota Hanna Zalewska

Termin Cena Status
2022-01-11 15:00 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Zalewska, mgr Dorota Dąbrowska - II spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska (d.dabrowska|cen.lomza.pl| |d.dabrowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 19)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych