Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 84 eTwinning w nauczaniu języka niemieckiego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

bezpłatnie

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
  • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
  • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
  • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
  • komputerowego wspomagania dydaktyki
  • edukacji informatycznej
  • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej
Facebook