Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 143

Dowody matematyczne w zreformowanej szkole ponadpodstawowej - cz. 2

W - 144

Łamigłówki logiczno – matematyczne w realizacji nowej podstawy programowej

W - 145

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

W - 146

Lekcja matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych

KL - 7/2

Klub Matematyków - szkoły podstawowe

KL - 8/2

Klub Matematyków - szkoły ponadpodstawowe

W - 147

Plan daltoński w edukacji przyrodniczej

W - 148

Dobble, trimino i inne gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

W - 149

Wirtualny lapbook na padlecie

KL - 9/2

Klub Geografów

KL - 3/2

Klub Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

KD - 11

Scratch – programowanie przez zabawę

W - 168

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

KS - 11

Nowa podstawa programowa z przedmiotów przyrodniczych w szkole średniej

Facebook