Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

e-learning

KD - 14

Szkoła dla ucznia - motywowanie, uczenie się, ocenianie

on-line/stacj.

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

on-line

W - 171

Wykorzystanie chat GPT w nauczaniu matematyki

e-learning

W - 172

Matematyka z pasją: Jak sprawić, aby uczniowie polubili matematykę?

on-line

W - 173

Doskonalenie umiejętności uczniów sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki (dla nauczycieli Edukatora)

on-line

ZO - 20

Efektywne metody nauczania na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie I szkoły ponadpodstawowej

on-line

KS - 9

Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczych oparta o dociekanie naukowe

e-learning

KD - 16

Samorząd uczniowski w szkole

on-line/stacj.

W - 174

"Mózg i serce magiczny duet", czyli jak zadbać o stan umysłu, serca i ciała

W - 175

Wdech - wydech, czyli "uważny" nauczyciel w sali lekcyjnej

on-line/stacj.

KD - 17

Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18

Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

on-line

W - 176

Geografia jako system naczyń połączonych

W - 177

Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych

PŁATNE

WE - 1

Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle

on-line/stacj.

KL - 7/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/2/2

TIK w matematyce (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

KL - 9/1/2

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 9/2

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat łomżyński, kolneński i inne)