Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KD - 15 Rozprawki naukowe i inne wypracowania w edukacji przyrodniczej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Platforma Moodle

WYMIAR GODZIN: 24

CZAS DOSTĘPU: 8.04. - 12.05.2021 r.

 • Rozprawki naukowe i inne wypracowania jako narzędzia edukacyjne weryfikujące umiejętności uczniowskie.
 • Struktura rozprawek naukowych i innych wypracowań wykorzystywanych podczas lekcji w przedmiotach przyrodniczych.
 • Praktyczne wykorzystanie i zastosowanie rozprawek naukowych i innych wypracowań w przedmiotach przyrodniczych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych