Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 10

Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy

W - 161

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej - zadania nauczycieli i pracowników

W - 162

Zastosowanie metod i technik aktywizujących w edukacji zdrowotnej

Facebook