Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

KD - 4 Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania fizycznego, osoby prowadzące wycieczki rowerowe

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Łomża i okolice

WYMIAR GODZIN: 22 (2 x 6 on-line, 10 - wycieczka)

CENA: 380 zł

  • Zajęcia on-line: Turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej. Prawo oświatowe
    a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej. Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki rowerowej. Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora. Organizacja imprez turystyki rowerowej. Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej. Znakowane szlaki rowerowe. Metodyka prowadzenia wycieczek rowerowych: krajoznawstwo w turystyce rowerowej, rekreacja i animacja czasu wolnego.
  • Ćwiczenia rowerowe - teren.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 26 42 17, wew. 34, kom. 886 755 953
E-mail: a.chodorowska|cen.lomza.pl| |a.chodorowska|cen.lomza.pl

mgr Aleksandra Chodorowska