Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/miejsce pracy nauczyciela

WYMIAR GODZIN: 15 w tym: (3x1) on-line i 12 praca własna nauczyciela

  • Osoby, które przystąpią do realizacji projektu z klasą/grupą będą współpracowały z nauczycielami różnych placówek oraz doradcami metodycznymi z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w celu bogacenia warsztatu pracy oraz promowania działań ekologicznych, profilaktycznych i wychowawczych we własnym środowisku szkolnym.
  • Organizatorzy i autorzy projektu przygotują dla nauczycieli opis zadań, regulamin, wzory dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy z uczniami (zgody, Dzienniczek EKObywatela) oraz przykłady dokumentów dodatkowych (zgłoszenia innowacji pedagogicznej, sprawozdania z jej realizacji).
  • Zakres działań projektowych:

1) Udział uczestników w trzech spotkaniach w formie webinarium

2), Realizacja zadań, która obejmuje wykonanie z uczniami Dzienniczka EKObywatela, trzech jednostek zajęć sportowych oraz dwóch zadań do wyboru spośród podanych w regulaminie projektu „Zdrowa Ziemia, Zdrowi my!”

3), Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu wykonanych zadań w zamkniętej grupie projektu na Facebooku.

Zaświadczenia otrzymają (pocztą mailową) osoby, które wykonają obowiązkowe zadania, wynikające z regulaminu projektu oraz będą uczestniczyły w spotkaniach on-line i dokonają krótkiego sprawozdania z działalności projektowej.

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Termin Cena Status
2021-11-15 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk, mgr Martyna Napiwodzka, mgr Anna Tymińska - II spotkanie - on-line brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2022-01-10 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk, mgr Martyna Napiwodzka, mgr Anna Tymińska - III spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)