Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

KL - 4/2 Klub anglistów (powiat łomżyński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę: MIASTO ŁOMŻA, POWIAT ŁOMŻYŃSKI

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Wymiana doświadczeń - dzielenie się wiedzą.
  • Rozwiązywanie bieżących problemów.
  • Wykorzystanie na lekcji języka angielskiego narzędzi i zasobów cyfrowych. 

bezpłatnie

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej
  • mgr filologii angielskiej
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania
  • kursy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży