Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

KL - 17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, Internet

WYMIAR GODZIN: 18 (1x2 on-line i 4x4 stacjonarnie)

  • Cyfrowe portfolio nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów klas I-III.
  • Nauczanie wyprzedzające i hybrydowe.
  • Działania innowacyjne i przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk