Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

on-line

W - 181

Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny

on-line

W - 182

Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

on-line

W - 183

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KL - 22/1/2

Specjaliści przy kawie