Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 221

Kartki i ozdoby okolicznościowe

W - 222

Techniki origami z kółek we wspomaganiu rozwoju i kreatywności dzieci i młodzieży

W - 223

Zastosowanie metody ruchu rozwijającego w procesie wspomagania rozwoju, rewalidacji i ćwiczenia umiejętności społecznych

on-line/stacj.

KL - 12/2

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi