Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 181 Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół pracujący
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

 • Niepełnosprawność - definicja, klasyfikacja, diagnoza, przyczyny, charakterystyczne symptomy.
 • Niepełnosprawność - jej wpływ na życie osoby nią dotkniętej.
 • Wpływ niepełnosprawności na system rodzinny.
 • Instytucje i fundacje, które zajmują się wsparciem rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
 • Wielowymiarowość wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

bezpłatnie

Telefon: 86 26 42 17, wew. 34, kom. 508 225 173
E-mail: s.sawicka|cen.lomza.pl| |s.sawicka|cen.lomza.pl

mgr Sylwia Sawicka

Doradca metodyczny w zakresie organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • mgr pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej
 • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 
 • trener umiejętności społecznych na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (5EQF)