Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 155 O Bogu Jedynym w Trójcy Osób - Nauka Kościoła o Trójcy Świętej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

  • Bóg objawienia (objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie).
  • Kształtowanie się nauki o Trójcy Świętej.
  • Zagadnienie poznania Boga - zarys filozoficzny i teologiczny.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.
Facebook