Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 29 Depresja u dzieci i młodzieży

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele, wychowawcy, terapeuci wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 4

CENA: 30 zł

 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.
 • Uczeń z depresją w szkole - specyfika funkcjonowania, wsparcie ze strony szkoły.
 • Autoagresja.
 • Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej