Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 31 Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy, terapeuci

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 5

 • Korzyści dla ucznia ze SPE i nauczyciela z wykorzystania metod obrazu i metafory.
 • Portret, "W lustrze1/2+1/2", plakat, rysunek, komiks, fotospacer jako metody wspierające przezwyciężanie zaburzeń emocjonalno-społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Metafory wizualne i językowe stosowane w pracy z uczniami na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej