Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 39/1 Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy, nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół udzielający uczniom wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 5

 • Diagnoza ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
 • Planowanie strategii wsparcia na podstawie diagnozy.
 • Dokumentowanie procesu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
Termin Cena Status
2022-10-12 15:00 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - on-line - I termin brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)