Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 41 Praca w klasie zróżnicowanej - wyzwania i szanse

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele przedmiotów kształcenia ogólnego, wychowawcy, specjaliści szkół podstawowych i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

CENA: 40 zł

 • Praca w klasie zróżnicowanej jako jeden z wyznaczników edukacji włączającej.
 • Planowanie pracy z klasie zróżnicowanej.
 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych do zróżnicowanych potrzeb uczniów.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej uczniom w celu wzmocnienia ich motywacji do nauki.
 • Wymiana doświadczeń. 

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
Termin Cena Status
2022-10-01 09:00 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska 40 zł zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych