Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 23 Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniami ze SPE

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Przyczyny i objawy zaburzeń rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Główne założenia metodologiczne terapii ręki i arteterapii.
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą z wykorzystaniem elementów terapii ręki.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia ze SPE poprzez wykorzystanie elementów arteterapii.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Kierownik pracowni technologii informacyjnej
Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS
 • trener terapii ręki

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
 • edukacji włączającej
Termin Cena Status
2023-12-09 09:00 Prowadząca zajęcia: dr Dorota Cybulska brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)