Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 196 TIK-owe poniedziałki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich przedmiotów różnych typów szkół zainteresowani wykorzystaniem TIK 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 16 (8x2)

 • Aplikacja na czasie - omówienie ośmiu aplikacji - Canva, Chat GPT, Genially, Kahoot, LearningApps, Padlet, Quizizz, Wakelet (innej na każdym spotkaniu).
 • Przykłady rozwiązań metodycznych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania aplikacji podczas lekcji - wymiana doświadczeń. 

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: m.witkiewicz|cen.lomza.pl| |m.witkiewicz|cen.lomza.pl

mgr Małgorzata Witkiewicz

Konsultant do spraw technologii informacyjnej

(I piętro, pok. nr 18)

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej, informatyk, nauczyciel dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • zarządzanie oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • nauczania zdalnego
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
 • wykorzystania zasobów Laboratoriów Przyszłości