Poniedziałek, 16 Grudzień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 101 Wykorzystanie programów interaktywnych w procesie lekcyjnym

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  10 (2x5)

 • Tworzenie quizów z wykorzystaniem Quizizz.com i LearningApps.org
 • Wymiana informacji przy pomocy wirtualnej tablicy Padlet.
 • Przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej