Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

KD - 12 Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Platforma Moodle

WYMIAR GODZIN: 16

TERMINY: dostęp od 19.03.2024 r. do 17.06.2024 r.

 • Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska.
 • Cyberprzemoc - skala zjawiska.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
 • Jak chronić siebie, swoje bezpieczeństwo, swoją prywatność w sieci? Zasady postępowania.
 • Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i uczniów - poradnik dla szkół i rodziców.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trening mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
 • zagadnień związanych z opieką, wychowaniem I profilaktyką w szkole