Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 95

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu w pytaniach i odpowiedziach

W - 96

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w pytaniach i odpowiedziach

W - 97

Działania integrujące klasę - skuteczna forma profilaktyki

W - 98

Konstruowanie ankiet badających zachowania agresywne uczniów

KL - 2

Klub Wychowawców

W - 99

Empatyczna szkoła

W - 100

Globalne cele rozwoju ONZ w pracy szkoły

W - 101

Jak szkoła może włączyć się w kampanię edukacyjną Rady Europy "swobodnie się wypowiadać, bezpiecznie się uczyć" (Free to Speak, Safe to Learn

W - 102

Kompetencje w wychowaniu

W - 104

Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów (cz. 2.)

W - 105

Wariacje wielkanocne

W - 106

Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno - technicznych w okresie wiosennym

W - 113

Wykorzystanie metodyki zuchowej (cz. 2.)

W - 115

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli na potrzeby realizacji treści muzycznych podstawy programowej

W - 103

Książka na warsztat - jak prowadzić warsztaty artystyczno - edukacyjne dla dzieci

W - 106/2

Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno - technicznych w okresie wiosennym

Facebook