Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
on-line

W - 3

Jak wyjaśnić i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?

W - 4

Pewność siebie i skuteczność w pracy nauczyciela/pedagoga, praca z rodzicem roszczeniowym, któremu towarzyszą silne emocje

on-line/stacj.

W - 5

Kompetencje wychowawcze nauczyciela

W - 6

Lekcje wychowawcze na trudne tematy

e-learning

W - 7

Wspieranie procesu przeciwdziałania przemocy domowej. Wdrożenie procedury "Niebieskie karty" w szkole

e-learning

W - 8

Uzależnienia behawioralne

on-line/stacj.

W - 9

Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania

on-line/stacj.

W - 10

Kształtowanie kompetencji społecznych – empatia

on-line/stacj.

W - 11

Działania integrujące klasę – skuteczna forma wsparcia psychoprofilaktycznego

W - 12

Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

W - 13

Kształtowanie dojrzałej postawy wobec ludzkiej cielesności

W - 14

Istotne problemy społeczne na lekcjach wychowawczych. Człowiek stary w społeczeństwie

W - 23

Jak nauczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracowitości i wytrwałości?

W - 38

Formy teatru uczniowskiego

W - 101

Lapbook w edukacji dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami