Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 37 Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8

TERMINY: dostęp od 30.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

 • Osobom, które zgłoszą swój udział w szkoleniu przesłany zostanie dostęp do dysku Google, na którym umieszczony będzie wykład w formie audio oraz materiały uzupełniające jego treść.
 • Treść wykładu:
  1. Spojrzenie tradycyjne na problemy zachowań agresywnych.
  2. Agresja w świetle najnowszych badań.
  3. Przyczyny zachowań agresywnych naszych uczniów.
  4. Wnioski i inspiracje do pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Po zakończeniu szkolenia (30.11.2022 r.) wszystkie osoby, które skorzystają z nagrania i zapoznają się z materiałami uzupełniającymi, otrzymają zaświadczenia na podane w zgłoszeniu adresy mailowe.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Termin Cena Status
2022-09-30 00:00 Prowadzący zajęcia: dr Jolanta Boryszewska - e-learning brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 15)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych