Czwartek, 17 Październik 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 27 Techniki pracy z dzieckiem agresywnym

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 

 • Rodzaje agresji.
 • Przyczyny oraz objawy agresji u dzieci i młodzieży.
 • Techniki pracy z uczniem agresywnym.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
Termin Cena Status
2019-10-19 09:00 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - II grupa brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)