Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wybrane oferty doskonalenia szkół i przedszkoli

Oferta(numer i nazwa) w oparciu o którą powstało RPW* L.p. Szkoła/przedszkole
1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 1.    Szkoła Podstawowa w Rydzewie
2.    Szkoła Podstawowa w ZS-P w Piątnicy
3.    Szkoła Podstawowa w Bożejewie Starym
4.    Szkoła Podstawowa w Jeziorku
5.    Szkoła Podstawowa w Kuziach
6.    SP w Nowogrodzie
7.    Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach
8.    Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
9.    Szkoła Podstawowa w Nadborach
10.  Szkoła Podstawowa w Przytułach
11.  Szkoła Podstawowa w Uśniku
12.  Szkoła Podstawowa w Lutostani
13.  Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
14.  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Łomży
2. Ocenianie kształtujące 15.  Szkoła Podstawowa w Jarnutach
16.  Szkoła Podstawowa w Zbójnej
17.  Szkoła Podstawowa w Wygodzie
18.  Szkoła Podstawowa w Wiźnie
19.  Publiczne Gimnazjum w Wiźnie
3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 20.  Szkoła Podstawowa w Miastkowie
21.  Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
22.  Publiczne Gimnazjum w Miastkowie
23.  Szkoła Podstawowa w Konarzycach
24.  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
25.  Szkoła Podstawowa w Rutkach
26.  Szkoła Podstawowa w Wagach
27.  Szkoła Podstawowa w Olszynach
28.  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół Samorządowych Nowogrodzie
29.  Gimnazjum w Zbójnej
30.  Szkoła Podstawowa im. Hanki Bielickiej w Sławcu
31.  Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie
32.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach
33.  Gimnazjum w Jedwabnem
5. Wykorzystanie EWD
w ewaluacji wewnętrznej szkoły
34.  Technikum w Marianowie
6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 35.  Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
36.  Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 37.  Szkoła Podstawowa w Czaplicach
38.  Publiczne Gimnazjum w Śniadowie
39.  Gimnazjum w Przytułach
11. Praca z uczniem zdolnym 40.  Przedszkole Samorządowe w ZS-P w Piątnicy
12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 41.  Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie
14. Projekt edukacyjny w szkole 42.  Szkoła Podstawowa w Pniewie
15. Rodzice są partnerami szkoły 43.  Publiczne Gimnazjum w Piątnicy
17. Nauczyciel 45+ 44.  Szkoła Podstawowa w Puchałach
20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 45.  Szkoła Podstawowa w Drozdowie

*Oferty były opracowane w projekcie systemowym System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół więcej na WWW.ore.edu.pl)