Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapytania ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.07.2014 r. nr 228100

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania Szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom – 1 osoba.
Czytaj więcej

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 228100

Łomża: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom. 
Numer ogłoszenia: 228100 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
Czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.01.2014 r. nr ODN-II-26/2013

Znak sprawy Nr ODN-II-1/2014 Dotyczący zapytania ofertowego z dnia 2014.01.08 Nr ODN-II-26/2013 dotyczącego prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
Czytaj więcej

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-08

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-8 – dotyczące prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
Czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013

ODN – II-26/2013 Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013 na przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
Czytaj więcej

Wybór wykonawcy cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia - dotyczy zamówienia nr 506506

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w projekcie Przygotowanie  i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom.
Czytaj więcej

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013 z dnia 2013-12-18 – dotyczące  prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży jako partnera  projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”
Czytaj więcej

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 506506

Łomża: Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Czytaj więcej

Wybór wykonawcy zamówienia na dostarczenie artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

W postępowaniu: wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy „Omega” Hurtownia Spożywcza, Małgorzata Aldona Konopka z Łomży, która całkowicie spełnia określone przez Zamawiającego warunki.

Wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

W postępowaniu: wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy PRGRESS STUDIO REKLAMY z Łomży, która całkowicie spełniała określone przez Zamawiającego warunki, tj. zrealizowanie zamówienia w miesiącu XI 2013 r., dostarczenie materiałów nowych, opatrzonych logotypami projektu, które Zamawiający przekaże Wykonawcy za najniższą cenę.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – ogłoszenie w BZP nr 475706 – 2013 - data zamieszczenia: 20.11.2013r. – zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. – Prawo zamówień publicznych.
Czytaj więcej

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”
Czytaj więcej

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu biurowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy:
Czytaj więcej

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy:
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu biurowego

Na zakup i dostawę sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
Czytaj więcej

Pełnienie funkcji członka Grupy Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża,
tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn@cen.lomza.pl,
Czytaj więcej