Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu biurowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy: 

XEROMAX
ul. Mazowiecka 1/5
18-400 Łomża


Zgodnie z kryterium oceny ofert (cena - 100 %) oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów.