Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom

Konferencja podsumowująca projekt (video + prezentacje)

Konferencja podsumowująca projekt (video + prezentacje) W konferencji podsumowującej projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” wzięli udział szacowni Goście – reprezentanci lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy i nauczyciele
Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy

Porozumienie Starosty Łomżyńskiego z Dyrektorami, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży i Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” realizowanym przez Powiat Łomżyński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Regulamin

Zebranie członków Grupy Sterującej w Projekcie Przygotowanie

Zebranie członków Grupy Sterującej w Projekcie Przygotowanie

W poniedziałek 14 października 2013r. odbyło się zebranie członków Grupy Sterującej w Projekcie Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, wyłonionymi w przetargu.
Przedstawiono Im projekt, żeby dysponowali wiedzą potrzebną do przejęcia obowiązku organizacji procesu wspomagania w placówkach, które zostały przydzielone poszczególnym osobom. Zostały wydane i podpisane dokumenty dotyczące: rejestrowania osób w ZUS i opłacania składek, ewidencji czasu pracy, przekazywania dyrektorom i nauczycielom informacji w formie prezentacji PowerPoint, wzory pism, adresy kontaktowe, wizytówki, formularze Deklaracji Uczestnictwa indywidualnego wypełnienia przez pracowników zakwalifikowanych do Projektu placówek.
Niektóre materiały omówiono i udostępniono ich wersje elektroniczne. Uzgodniono tryb postępowania w tym miesiącu, zadania obowiązkowe i terminy, sposób dokumentowania i odbioru tych dokumentów.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż do 13 grudnia br. został przedłużony etap rekrutacji uczestników Sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacji dotyczących możliwości zapisania się udzielają Koordynatorzy poszczególnych sieci.