Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Konferencja podsumowująca projekt (video + prezentacje)

Konferencja podsumowująca projekt (video + prezentacje)

W konferencji podsumowującej projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” wzięli udział szacowni Goście – reprezentanci lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy i nauczyciele z placówek uczestniczących w projekcie. Wszyscy otrzymali przygotowaną specjalnie na tę okazję publikację zawierającą charakterystykę przedsięwzięcia i osiągnięte wskaźniki realizacji celów szczegółowych oraz pełne teksty wystąpień zaproszonych Ekspertów. Konferencję przygotował i wspólnie powadził personel projektu.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Charakterystyka porównawcza dotychczasowego i nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
  2. Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.
  3. Roczny Plan Wspomagania - od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów.
  4. Sieci współpracy i samokształcenia – wnioski z wdrożenia nowej formy doskonalenia.