Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wybór wykonawcy cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia - dotyczy zamówienia nr 506506

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w projekcie Przygotowanie  i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom.

1.  Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:  wykonawcę GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia 88-200 Radziejów ul. Objezdna 72 w częściach 1 – 15,18– 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 – 45 – cena oferty – 4 200,00 brutto  za wykonanie każdej części, w tym cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia rady pedagogicznej – 150,00 zł brutto a cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia konsultacji – 120,00 zł brutto; wykonawcę Lidia Kłoczko 19-400 Olecko ul. Akacjowa 9 w częściach  16 i 17 – cena oferty 4 040,00 brutto  za wykonanie każdej części, w tym cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia rady pedagogicznej – 140,00 zł brutto a cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia konsultacji – 120,00 zł brutto; wykonawcę ACTUS Usługi Edukacyjne Marzanna Krajewska 19-300 Ełk ul. Jana Pawła II 12/6, w częściach 21, 26 i 29 – cena oferty 4 125,00 brutto za wykonanie każdej części, w tym cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia rady pedagogicznej – 150,00 zł brutto a cena za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzenia konsultacji – 115,00 zł brutto. 
 
2.  W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:  

Nr oferty

 Nazwa wykonawcy

Oferowana część zadania

Oferowana cena za 1 część (brutto)

Cena za 1 godz. dydaktyczną konsultacji (brutto)

Cena za 1 godz. dydaktyczną szkolenia rady pedagog.(brutto)

Oferta nr 1

Urszula Roman,  ul. Studzienna 6/28  15-771 Białystok

Część 20

4 650,00

150,00

150,00

Oferta nr 2

Studio Rozwojowe  Olga Matecka
ul. Szpitalna 52
32-500 Chrzanów

Część 6

5 037,50

162,50

162,50

Część 11

5 037,50

162,50

162,50

Część 32

5 037,50

162,50

162,50

Oferta nr 3

ACTUS Usługi Edukacyjne  Marzanna Krajewska
ul. Jana Pawła II 12/6
19-300 Ełk

Część 21

4 125,00

115,00

150,00

Część 26

4 125,00

115,00

150,00

Część 29

4 125,00

115,00

150,00

Oferta nr 4

Lidia Kłoczko
Ul. Akacjowa 9
19-400 Olecko

Część 16

4 040,00

120,00

140,00

Część 17

4 040,00

120,00

140,00

Oferta nr 5

GRAWIKA –Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy - Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Części   od 1 do 45

4 200,00

120,00

150,00

3.  Wykonawcy otrzymali niżej podaną ilość punktów w poszczególnych kryteriach oraz łączną ilość punktów – dokonywano oceny każdej części oddzielnie.  

Część zamówienia Wykonawca Liczba punktów za kryterium Suma punktów
Cena Kadra Doświadczenie
1.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
2.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
3.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
4.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
5.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
6.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
Studio Rozwojowe Olga Matecka
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów
49 20 20 89
7.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
8.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
9.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
10.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
11.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
Studio Rozwojowe Olga Matecka
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów
49 20 20 89
12.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
13.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
14.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
15.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
16.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 57 20 20 97
Lidia Kłoczko, Ul. Akacjowa 9, 19-400 Olecko 60 20 20 100
17.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 57 20 20 97
Lidia Kłoczko, Ul. Akacjowa 9
19-400 Olecko
60 20 20 100
18.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
19.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
20.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
Urszula Roman, ul. Studzienna 6/28,
15-771 Białystok
54 20 20 94
21.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 58 20 20 98
ACTUS Usługi Edukacyjne
Marzanna Krajewska, ul. Jana Pawła II 12/6, 19-300 Ełk
60 20 20 100
22.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
23.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
24.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
25.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
26.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 58 20 20 98
ACTUS Usługi Edukacyjne
Marzanna Krajewska, ul. Jana Pawła II 12/6, 19-300 Ełk
60 20 20 100
27.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
28.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
29.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 58 20 20 98
ACTUS Usługi Edukacyjne
Marzanna Krajewska, ul. Jana Pawła II 12/6, 19-300 Ełk
60 20 20 100
30.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
31.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
32.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
Studio Rozwojowe Olga Matecka
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów
49 20 20 89
33.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
34.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
35.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
36.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
37.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
38.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
39.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
40.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
41.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
42.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
43.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
44.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100
45.    GRAWIKA – Wincenty Gralak – Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia, ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów 60 20 20 100

Podpisanie umów w sprawie wykonania zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 2 lit. a i pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.