Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu biurowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy: 

XEROMAX
ul. Mazowiecka 1/5
18-400 Łomża


Zgodnie z kryterium oceny ofert (cena - 100 %) oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Facebook