Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Kozioł

Doradca metodyczny w zakresie matematyki w szkołach podstawowych

Miejsce pracy: 
Szkoła Podstawowa w ZSS w Jedwabnem

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

 

Obszar działania:

m. Białystok, powiat białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

m. Łomża, powiat łomżyński, kolneński, zambrowski i wysokomazowiecki

tel. 668 358 389, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: d.koziol@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:

środa: 13.00 -15.00

Oferta szkoleniowa na I semestr roku szkolnego 2021/22 z linkami do zapisów:

Kluby, sieci współpracy:

 • Klub matematyków szkół podstawowych: KL-7/2 (powiat łomżyński)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/20

 • Klub matematyków szkół podstawowych: KL-7/3 (powiat kolneński)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/21

 • Klub matematyków szkół podstawowych: KL-7/4 (powiat zambrowski)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/22

 • Klub matematyków szkół podstawowych: KL-7/5 (powiat wysokomazowiecki)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/23

Warsztaty:

 • W - 81 Webquest w matematyce

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/5i

 • W - 77 Matematyczny escape room jako forma wspierająca zajęcia wyrównawcze z matematyki cz. 1

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/1i

Lekcja otwarta:

 • ZO - 9 Zajęcia otwarte z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/6i

 

OPRACOWANIA

Materiał dydaktyczny powstał w roku szkolnym 2020/2021 w ramach działalności Klubu Matematyków Szkół Podstawowych  działających w CEN w Łomży pod kierunkiem Doroty Kozioł

Przy opracowaniu zestawów powtórkowych bazowano na arkuszach egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z matematyki z lat ubiegłych, informatora oraz innych materiałach opracowanych i udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania powtórkowe są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021  i mogą służyć do sprawdzania lub utrwalania  wiedzy i umiejętności oraz przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Treści zestawów zawierają zadania z działów:

 1. Liczby i działania
 2. Potęgi i pierwiastki
 3. Procenty
 4. Wyrażenia algebraiczne
 5. Podział proporcjonalny
 6. Równania
 7. Prawdopodobieństwo i statystyka
 8. Planimetria.
 9. Zadania praktyczne
 10. Prędkość, droga, czas

Powyższe zestawy opracowano również w formie testów w Formularzach Google:

UWAGA- WAŻNE (wymagane jest konto gmail, po edycji materiału proszę zrobić KOPIĘ)

 • Liczby i działania

https://docs.google.com/forms/d/1RRhXQPelP7678IKIGVGBcv0yqb6QUQhnVSbGEBw0bGY/edit?usp=sharing

 • Potęgi i pierwiastki

https://docs.google.com/forms/d/1BvsolnvDPWPvKX0povm5KcI2FaZr_7tkAnPo-RvCN9M/edit?usp=sharing

 • Procenty

https://docs.google.com/forms/d/13n0nZO0zeco6-MwjsUlx56ntGGifoxcIJX86rZU7Jao/edit?usp=sharing

 • Wyrażenia algebraiczne

https://docs.google.com/forms/d/1cEcCdLWywKiVsS34kmeB39AlIT3c6Bxi-iCzC8GD31Q/edit?usp=sharing

 • Podział proporcjonalny

https://docs.google.com/forms/d/1BdBGmQFxVUtmgicUldxt10f3eM0A5PlyOnxge9Ao-Bk/edit?usp=sharing

 • Równania

https://docs.google.com/forms/d/1bXaq9SCUOdtQkR7WYVfnEfaL12o6EJ62gAfYA5OSkdE/edit?usp=sharing

 • Prawdopodobieństwo i statystyka

https://docs.google.com/forms/d/1EmJWCU9THluNh1yspP07mEGklKigPfiqsO8QFUo-R9Y/edit?usp=sharing

 • Zadania praktyczne

https://docs.google.com/forms/d/1shyiSLnXxLTL_-uJ3ZYldvs1YuoM3fy-L50Umu591ok/edit?usp=sharing

 • Planimetria

https://docs.google.com/forms/d/1IuyikSbIsQyC_TuzjH0ALGc7b0GZaN-PBEkZ0ohoRjI/edit?usp=sharing

 • Prędkość, droga, czas

https://docs.google.com/forms/d/15VijZkNHqmj6MJPhbjw0JErAwEJNTkTR_GRedMLQLSU/edit?usp=sharing