Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Kozioł

Doradca metodyczny w zakresie matematyki w szkołach podstawowych

Miejsce pracy: 
Szkoła Podstawowa w ZSS w Jedwabnem

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:

m. Białystok, powiat białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
m. Łomża, powiat łomżyński, kolneński, zambrowski i wysokomazowiecki

tel. 668 358 389, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: d.koziol@cen.lomza.pl

Konsultacje:

wtorek: 12.00 -14.00 (CEN w Łomży, sala nr 17)

 

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2023/24:

Kluby, sieci współpracy:

 • KL - 7/1/2 Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/19

 • KL - 8/1/2 Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/25

 • KL - 8/2/2 TIK w matematyce (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/26

Warsztaty:

 • W - 172 Matematyka z pasją: Jak sprawić, aby uczniowie polubili matematykę?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/2i

 • W - 171 Wykorzystanie chat GPT w nauczaniu matematyki

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/1i

Lekcja otwarta:

 • ZO - 20 Efektywne metody nauczania na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie I szkoły ponadpodstawowej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/4i

 

OPRACOWANIA

Materiał dydaktyczny powstał w ramach działalności Klubu Matematyków Szkół Podstawowych działających w CEN w Łomży pod kierunkiem Doroty Kozioł

Przy opracowaniu zestawów powtórkowych bazowano na arkuszach egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z matematyki z lat ubiegłych, informatora oraz innych materiałach opracowanych i udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania powtórkowe są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych i mogą służyć do sprawdzania lub utrwalania  wiedzy i umiejętności oraz przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

ZESTAWY POWTÓRKOWE CZ.III.

 1. Powtórka I - https://drive.google.com/file/d/1uZmcFIhE8_sxqWd8BPrwBQgwrQCbfouz/view?usp=sharing
 2. Powtórka II - https://drive.google.com/file/d/1E__uYaMQ6IOuFkNzEWqaT5his_SUoJLt/view?usp=drive_link
 3. Powtórka III - https://drive.google.com/file/d/1O-iIXfMwpGuQAoqjrS4Luhwm--w9xjwq/view?usp=sharing
 4. Powtórka IV - https://drive.google.com/file/d/1O-iIXfMwpGuQAoqjrS4Luhwm--w9xjwq/view?usp=sharing
 5. Powtórka V - https://drive.google.com/file/d/1V_EOulYuFToWnadQv4qGFctOhg0AJGzM/view?usp=sharing
 6. Powtórka VI - https://drive.google.com/file/d/1HAUunu1WTJbxhST0NGx4cOKC8RVGmjVC/view?usp=sharing
 7. Powtórka VII - https://drive.google.com/file/d/1Z6KsyvGV2LtPhevzJurJoBG6TN-NEDaE/view?usp=sharing
 8. Powtórka VIII - https://drive.google.com/file/d/1k2fQQzjGhYUKrHeYN4_eNkcjtpP_QvyE/view?usp=sharing
 9. Powtórka IX - https://drive.google.com/file/d/1OQgSrhq4itfMg4OmPwXMhNYxSD9ZowGe/view?usp=sharing

ZESTAWY POWTÓRKOWE CZ.II.

 1. Graniastosłupy - https://drive.google.com/file/d/1xDQb86flEHfIjOd7s9e3YOERyLEnPPvj/view?usp=sharing​
 2. Ostrosłupy - https://drive.google.com/file/d/1R8C3flGsSrT4YwARquDHSzSOZeRobVQs/view?usp=sharing
 3. Liczby na co dzień - https://drive.google.com/file/d/14LgbLliqH8tG7FvyplYSWrcO8McZzM8v/view?usp=sharing
 4. Twierdzenie Pitagorasa - https://drive.google.com/file/d/1E5Eoia4sB30Ez9K6LFZ42Q-SBrxf2DPd/view?usp=sharing
 5. Skala na mapach i planach - https://drive.google.com/file/d/191taJpVkvWtkIFEHuEisCsYQ5xb2WxzG/view?usp=sharing
 6. Geometria na płaszczyźnie - https://drive.google.com/file/d/1jm6YsV6tl7YYAch7SaJ1hlbOcz8D-rR0/view?usp=sharing
 7. Wyrażenia algebraiczne - https://drive.google.com/file/d/1M1mPHMHbTBN7Q8U8K2gYyFPqAeY3cqp6/view?usp=sharing
 8. Zadania powtórkowe 1 - https://drive.google.com/file/d/1tv_R6KUzq7Xg-tQ2pwl0IWUfU2RoT15z/view?usp=sharing
 9. Zadania powtórkowe 2 - https://drive.google.com/file/d/1VIEvJ_BAipDsUN170Hp1G7ddGZngiER-/view?usp=sharing

 

ZESTAWY POWTÓRKOWE CZ.I.

Treści zestawów zawierają zadania z działów:

 1. Liczby i działania
 2. Potęgi i pierwiastki
 3. Procenty
 4. Wyrażenia algebraiczne
 5. Podział proporcjonalny
 6. Równania
 7. Prawdopodobieństwo i statystyka
 8. Planimetria.
 9. Zadania praktyczne
 10. Prędkość, droga, czas

Powyższe zestawy opracowano również w formie testów w Formularzach Google:

UWAGA- WAŻNE (wymagane jest konto gmail, po edycji materiału proszę zrobić KOPIĘ)

 • Liczby i działania

https://docs.google.com/forms/d/1RRhXQPelP7678IKIGVGBcv0yqb6QUQhnVSbGEBw0bGY/edit?usp=sharing

 • Potęgi i pierwiastki

https://docs.google.com/forms/d/1BvsolnvDPWPvKX0povm5KcI2FaZr_7tkAnPo-RvCN9M/edit?usp=sharing

 • Procenty

https://docs.google.com/forms/d/13n0nZO0zeco6-MwjsUlx56ntGGifoxcIJX86rZU7Jao/edit?usp=sharing

 • Wyrażenia algebraiczne

https://docs.google.com/forms/d/1cEcCdLWywKiVsS34kmeB39AlIT3c6Bxi-iCzC8GD31Q/edit?usp=sharing

 • Podział proporcjonalny

https://docs.google.com/forms/d/1BdBGmQFxVUtmgicUldxt10f3eM0A5PlyOnxge9Ao-Bk/edit?usp=sharing

 • Równania

https://docs.google.com/forms/d/1bXaq9SCUOdtQkR7WYVfnEfaL12o6EJ62gAfYA5OSkdE/edit?usp=sharing

 • Prawdopodobieństwo i statystyka

https://docs.google.com/forms/d/1EmJWCU9THluNh1yspP07mEGklKigPfiqsO8QFUo-R9Y/edit?usp=sharing

 • Zadania praktyczne

https://docs.google.com/forms/d/1shyiSLnXxLTL_-uJ3ZYldvs1YuoM3fy-L50Umu591ok/edit?usp=sharing

 • Planimetria

https://docs.google.com/forms/d/1IuyikSbIsQyC_TuzjH0ALGc7b0GZaN-PBEkZ0ohoRjI/edit?usp=sharing

 • Prędkość, droga, czas

https://docs.google.com/forms/d/15VijZkNHqmj6MJPhbjw0JErAwEJNTkTR_GRedMLQLSU/edit?usp=sharing