Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Dorota Hanna Zalewska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawiskach

Miejsce pełnienia dyżuru:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawiskach
ul. Polowa 26, sala Nr 4

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 729 538 803
e-mail: d.zalewska@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
środa: 14.30 - 16.30