Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Hanna Zalewska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 729 538 803, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: d.zalewska@cen.lomza.pl

Konsultacje:
wtorek: 14.00 - 16.00 (CEN w Łomży, sala nr 17)

Serdecznie zapraszam nauczycieli na konsultacje stacjonarne, e-mailowe i telefoniczne.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.

link do spotkań on-line

 https://meet.google.com/sbw-waik-vzt

 

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2023/24

 

wrzesień

11.09.2023 r.,

godz.15.30.

KS/R/3/2. Czytanie jest najważniejsze! Konferencja dla nauczycieli języka polskiego
z powiatu zambrowskiego.

 

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Zambrowie

13.09.2023 r.,

godz.15.30

KS-R/3/1. Czytanie jest najważniejsze! Konferencja dla nauczycieli języka polskiego
z powiatu kolneńskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie

25.09.2023 r.,

godz.15.30

KL-10/1. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu kolneńskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/33

Spotkanie on-line

26.09.2023 r.,

godz. 15.30

KL-10/2. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu łomżyńskiego.

 https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/34

 

Spotkanie on-line

 

październik

2.10.2023 r.,

godz.15.30

KL-10/3. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu zambrowskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/35

Spotkanie on-line

 

3.10.2023 r.

KL-10/4. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego dla nauczycieli z powiatu wysokomazowieckiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/36

 

Spotkanie on-line

7.10.2023 r.

KS-4. Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego w systemie oświaty dla dzieci, uczniów i rodzin (...) -  edukacja włączająca w praktyce szkolnej.

Część warsztatowa dla nauczycieli języka polskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/1k

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

16.10.2023 r.

KL-10/1. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu kolneńskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/33

 

Spotkanie on-line

18.10.2023 r.

 

KL-10/2. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu łomżyńskiego.

 https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/34

Spotkanie on-line

listopad

6.11.2023 r.

KL-10/3. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu zambrowskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/35

 

Spotkanie on-line

7.11.2023 r.

KL-10/4. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego dla nauczycieli z powiatu wysokomazowieckiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/36

Spotkanie on-line

20.11.2023 r.

KL-10/1. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu kolneńskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/33

Spotkanie stacjonarne 

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kolnie

22.11.2023 r.

W-54. Wykorzystanie kontekstu historycznego 
i biograficznego w pracy z lekturą.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/5g

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

27.11.2023 r.

KL-10/2. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu łomżyńskiego.

 https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/34

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

grudzień

 4.12.2023 r.

KL-10/3. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu zambrowskiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/35

 

Spotkanie stacjonarne

Szkoła Podstawowa
nr 4 w Zambrowie

 

5.12.2023 r.

KL-10/4. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego dla nauczycieli z powiatu wysokomazowieckiego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/36

Spotkanie stacjonarne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Maz.

7.12.2023 r.

ZO-6. Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/7g

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

 

11.12.2023 r.

W-54. Wykorzystanie kontekstu historycznego 
i biograficznego w pracy z lekturą.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/5g

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

styczeń
8.01.2024 r.

ZO-5. Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - "Reduta Ordona".

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/6g

Spotkanie stacjonarne

CEN w Łomży

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszam na cotygodniowe konsultacje w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (sala nr 17) w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.00. Można także wziąć udział w konsultacjach on-line.

Link: 

https://meet.google.com/sbw-waik-vzt