Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Lidia Grad

Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie, sala Nr 15

 

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 603 223 722
e-mail: l.grad@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:

środa: 15.00 - 17.00 SP Nr 4 w Zambrowie, sala nr 15

czwartek: 15.00 - 17.00 CEN Łomża (po uzgodnieniu telefonicznym z zainteresowanymi nauczycielami)

 

Propozycje tematów lekcji z geografii w klasach 7-8

Opracowania

P. Wioletta Orłowska z ZSP im.T.Kościuszki w Stawiskach

KL. VIII

Stany Zjednoczone

https://view.genial.ly/5e871f15260c290e399aeeec/horizontal-infographic-maps-stany-zjednoczone

Ameryka –powtórzenie

https://view.genial.ly/5e978887fd084a0da9678c32/presentation-ameryka-powtorzenie

Kanada

https://view.genial.ly/5e7e64f3aafed90da9a25b48/interactive-content-kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa

KL. VII

Susza w Polsce

https://view.genial.ly/5eaa1aa6b031cc0d780d7455/presentation-susza-w-polsce

Powodzie

https://view.genial.ly/5e9a17576326780e1d01aba7/presentation-powodz

Powtórzenie wiadomości - Usługi; Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e95b61dd82ffd0dbff6ce95/interactive-content-powtorzenie-wiadomosci-uslugi-zanieczyszczenie-srodowiska

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e80c8f250a0310d8c34afc7/interactive-content-zanieczyszczenie-srodowiska-przyrodniczego

Formy ochrony przyrody w Polsce

https://view.genial.ly/5e87538659ee3c0df4070b38/horizontal-infographic-lists-formy-ochrony-przyrody

KL. VI

Zmiany w przemyśle Niemiec

https://view.genial.ly/5ea5af97da73ac0d8bfe0722/presentation-zmiany-w-przemysle-niemiec

Turystyka w Europie Południowej

https://view.genial.ly/5e809a2d50a0310d8c313fe7/interactive-content-turystyka-w-europie-poludniowej

Gospodarka Europy

https://view.genial.ly/5e88f087ba81d90dfb542c66/horizontal-infographic-review-gospodarka-europy-powtorzenie

KL. V

Tajga i tundra – w trakcie tworzenia jest tajga

https://view.genial.ly/5ea5ee3363183e0d943b7fd4/presentation-tajga-i-tundra

Pustynia gorąco i pustynia lodowa

https://view.genial.ly/5e7d3745e95cfc0e01225e0c/horizontal-infographic-review-krajobraz-pustyni-goracej-i-pustyni-lodowej

Konferencja naukowa, Kielce, 22-23 listopada 2019 r.

Edukacja geograficzna - ku poszukującemu uczeniu się

Podczas konferencji, jako przedstawiciel CEN w Łomży wygłosiłam referat na temat "By lekcje geografii nie były nudne", prezentując swój własny pomysł na ciekawe lekcje geografii. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją.  

cen Prezentacja z konferencji w Kielcach