Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Lidia Grad

                          Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie,  pokój nauczycielski

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 603 223 722
e-mail: l.grad@cen.lomza.pl

Konsultacje:

rok szkolny 2023/2024
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie  (pokój nauczycielski)
środa
​8:00 - 9:00
12:00 - 13:00

Możliwe inne godziny konsultacji po uzgodnieniu telefonicznym.

Zapraszam  nauczycieli geografii wszystkich typów szkół do konsultacji 
stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.

 

OFERTA SZKOLENIOWA  NA  II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
 

I.   KLUBY  NAUCZYCIELI  GEOGRAFII  - wsparcie i integracja, współdziałanie przy wypracowywaniu wspólnych
                       materiałów  wykorzystywanych w pracy nauczyciela, dostosowanie metod i form pracy do specjalnych potrzeb
                       edukacyjnych uczniów, wspierająca rola oceny, planowanie i realizacja zajęć terenowych i wykorzystanie pomocy
                       dydaktycznych w codziennej pracy geografa.

                     KL - 9/1/2  Klub Geografów (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)  - stacjonarnie 

                        https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/27    

                     KL-9/2/2  Klub Geografów (powiat łomżyński, kolneński i inni zainteresowani )   - on-line 

                         https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/28

II.  KURSY  DOSKONALĄCE - wprowadzanie strategii nauczania nakierowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych,
                      planowanie i organizowanie lekcji, tworzenie innowacji pedagogicznej, aktywowanie uczniów poprzez rozwijanie
                      ich sprawczości, samodzielności i kreatywności. 

                                 KD - 17   Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji. 

       https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/9i             

                                 KD - 18  Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji 

            https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/10i

 

 III.   WARSZTATY METODYCZNE - urozmaicenie procesu dydaktycznego i interdyscyplinarność, 4K na lekcjach geografii,
                       poznawanie własnego regionu,  projekty edukacyjne i innowacje w pracy nauczyciela, wykreowanie geografii jako
                        przedmiotu bez rozwarstwień.

                                         W- 176  Geografia jako system naczyń połączonych 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/11i

                                          W - 177   Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/12i
 

  IV.  WYCIECZKA  edukacyjna  z wodą w tle 

                                 WE - 1   Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle  

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/13i 

  V.  TEMATY  RAD PEDAGOGICZNYCH : 
            w  zakresie  NADZORU PEDAGOGICZNEGO I  INNOWACJI    
                           Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji  

            w zakresie POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
                               I EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 

                           Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym 

Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na poznawanie potencjału uczniów" - konferencja rejonowa 20.09.2023 r.

Scenariusz lekcji

zrealizowanej w ramach programu „Szkoła przyjaciół Kopernika” w Szkole Podstawowej w Radziłowie przez nauczycielkę geografii p. Bożennę Malinowską

Innowacje pedagogiczne

Autorka: Klaudia Ślesińska, Zespół Szkół nr.1 im. gen. Stefana Roweckiego

cen Dyskusje energetyka

cen Opis innowacji K. Ślesińska

cen SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI K. Ślesińska

 

Autorzy: Bożenna Malinowska i Zbigniew Mroczkowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie.

cen Eksperymenty pogodowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej IMGW" 

Escape Room

Escape Room na lekcji powtórzeniowej w klasie 8 SP - p. Agata Stachelek ze Szkoły Podstawowej w Ksebkach

Inne materiały nauczycieli

p. Maria Jurkiewicz z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży

Geograficzny Escape Room na lekcji powtórzeniowej w klasie 7 SP - p. Klaudia Kwiecień ze SP nr 4 w Zambrowie

Instrukcja i scenariusz lekcji geograficzno-angielskiego pokoju zagadek w klasie piątej SP - p. Danuta Świtajewska ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie

Propozycje tematów lekcji z geografii w klasach 7-8

Opracowania

P. Wioletta Orłowska z ZSP im.T.Kościuszki w Stawiskach

KL. VIII

Stany Zjednoczone

https://view.genial.ly/5e871f15260c290e399aeeec/horizontal-infographic-maps-stany-zjednoczone

Ameryka –powtórzenie

https://view.genial.ly/5e978887fd084a0da9678c32/presentation-ameryka-powtorzenie

Kanada

https://view.genial.ly/5e7e64f3aafed90da9a25b48/interactive-content-kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa

KL. VII

Susza w Polsce

https://view.genial.ly/5eaa1aa6b031cc0d780d7455/presentation-susza-w-polsce

Powodzie

https://view.genial.ly/5e9a17576326780e1d01aba7/presentation-powodz

Powtórzenie wiadomości - Usługi; Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e95b61dd82ffd0dbff6ce95/interactive-content-powtorzenie-wiadomosci-uslugi-zanieczyszczenie-srodowiska

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e80c8f250a0310d8c34afc7/interactive-content-zanieczyszczenie-srodowiska-przyrodniczego

Formy ochrony przyrody w Polsce

https://view.genial.ly/5e87538659ee3c0df4070b38/horizontal-infographic-lists-formy-ochrony-przyrody

KL. VI

Zmiany w przemyśle Niemiec

https://view.genial.ly/5ea5af97da73ac0d8bfe0722/presentation-zmiany-w-przemysle-niemiec

Turystyka w Europie Południowej

https://view.genial.ly/5e809a2d50a0310d8c313fe7/interactive-content-turystyka-w-europie-poludniowej

Gospodarka Europy

https://view.genial.ly/5e88f087ba81d90dfb542c66/horizontal-infographic-review-gospodarka-europy-powtorzenie

KL. V

Tajga i tundra – w trakcie tworzenia jest tajga

https://view.genial.ly/5ea5ee3363183e0d943b7fd4/presentation-tajga-i-tundra

Pustynia gorąco i pustynia lodowa

https://view.genial.ly/5e7d3745e95cfc0e01225e0c/horizontal-infographic-review-krajobraz-pustyni-goracej-i-pustyni-lodowej

Konferencja naukowa, Kielce, 22-23 listopada 2019 r.

Edukacja geograficzna - ku poszukującemu uczeniu się

Podczas konferencji, jako przedstawiciel CEN w Łomży wygłosiłam referat na temat "By lekcje geografii nie były nudne", prezentując swój własny pomysł na ciekawe lekcje geografii. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją.  

cen Prezentacja z konferencji w Kielcach