Czwartek, 17 Październik 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Lidia Grad

Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie, sala Nr 15

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 603 223 722
e-mail: l.grad@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
wtorek: 16.00 - 16.30
środa: 15.00 - 17.00