Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Lidia Grad

Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie,  pokój nauczycielski
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 603 223 722
e-mail: l.grad@cen.lomza.pl

Konsultacje:

wtorek: 11:50 - 13:30 (SP 4 w Zambrowie)

czwartek: 12:00- 13:35 (CEN w Łomży, sala nr 17) 

Możliwe inne godziny konsultacji po uzgodnieniu telefonicznym.

Zapraszam  nauczycieli geografii wszystkich typów szkół do konsultacji  stacjonarnych,
e-mailowych i telefonicznych.

 

OFERTA SZKOLENIOWA  NA  I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

   I.   KLUBY  NAUCZYCIELI  GEOGRAFII  - wsparcie i integracja, współdziałanie przy wypracowywaniu wspólnych materiałów  wykorzystywanych w pracy nauczyciela 

KL - 9/1  powiat zambrowski i wysokomazowiecki   https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/27   

KL-9/2 powiat łomżyński i kolneński     https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/28

II. WARSZTATY METODYCZNE - urozmaicenie procesu dydaktycznego i interdyscyplinarność 

W-28   Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii   
         https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/14i

W- 29  Matematyka w geografii, geografia w matematyce  - szkolenie prowadzone będzie wspólnie z doradcą metodycznym
               z matematyki p. Dorotą Kozioł  
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/15i

III. ZAJĘCIA OTWARTE  w formie on-line 

ZO-11  Skąd się biorą pory roku i jak pokazać klimat.  
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/16i

IV.  TEMATYKA RADY PEDAGOGICZNEJ 

PR -26  Praca z wielokulturową / międzykulturową klasą .  
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-rad-pedagogicznych

Escape Room

Escape Room na lekcji powtórzeniowej w klasie 8 SP - p. Agata Stachelek ze Szkoły Podstawowej w Ksebkach

p. Maria Jurkiewicz z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży

Geograficzny Escape Room na lekcji powtórzeniowej w klasie 7 SP - p. Klaudia Kwiecień ze SP nr 4 w Zambrowie

Instrukcja i scenariusz lekcji geograficzno-angielskiego pokoju zagadek w klasie piątej SP - p. Danuta Świtajewska ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie

Propozycje tematów lekcji z geografii w klasach 7-8

Opracowania

P. Wioletta Orłowska z ZSP im.T.Kościuszki w Stawiskach

KL. VIII

Stany Zjednoczone

https://view.genial.ly/5e871f15260c290e399aeeec/horizontal-infographic-maps-stany-zjednoczone

Ameryka –powtórzenie

https://view.genial.ly/5e978887fd084a0da9678c32/presentation-ameryka-powtorzenie

Kanada

https://view.genial.ly/5e7e64f3aafed90da9a25b48/interactive-content-kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa

KL. VII

Susza w Polsce

https://view.genial.ly/5eaa1aa6b031cc0d780d7455/presentation-susza-w-polsce

Powodzie

https://view.genial.ly/5e9a17576326780e1d01aba7/presentation-powodz

Powtórzenie wiadomości - Usługi; Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e95b61dd82ffd0dbff6ce95/interactive-content-powtorzenie-wiadomosci-uslugi-zanieczyszczenie-srodowiska

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski

https://view.genial.ly/5e80c8f250a0310d8c34afc7/interactive-content-zanieczyszczenie-srodowiska-przyrodniczego

Formy ochrony przyrody w Polsce

https://view.genial.ly/5e87538659ee3c0df4070b38/horizontal-infographic-lists-formy-ochrony-przyrody

KL. VI

Zmiany w przemyśle Niemiec

https://view.genial.ly/5ea5af97da73ac0d8bfe0722/presentation-zmiany-w-przemysle-niemiec

Turystyka w Europie Południowej

https://view.genial.ly/5e809a2d50a0310d8c313fe7/interactive-content-turystyka-w-europie-poludniowej

Gospodarka Europy

https://view.genial.ly/5e88f087ba81d90dfb542c66/horizontal-infographic-review-gospodarka-europy-powtorzenie

KL. V

Tajga i tundra – w trakcie tworzenia jest tajga

https://view.genial.ly/5ea5ee3363183e0d943b7fd4/presentation-tajga-i-tundra

Pustynia gorąco i pustynia lodowa

https://view.genial.ly/5e7d3745e95cfc0e01225e0c/horizontal-infographic-review-krajobraz-pustyni-goracej-i-pustyni-lodowej

Konferencja naukowa, Kielce, 22-23 listopada 2019 r.

Edukacja geograficzna - ku poszukującemu uczeniu się

Podczas konferencji, jako przedstawiciel CEN w Łomży wygłosiłam referat na temat "By lekcje geografii nie były nudne", prezentując swój własny pomysł na ciekawe lekcje geografii. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją.  

cen Prezentacja z konferencji w Kielcach