Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, sala nr 32

CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 501 874 955
e-mail: m.ignaczuk@cen.lomza.pl

Konsultacje: 

rok szkolny 2022-2023

środa 12:00-13:30  (SP5 Zambrów , sala  nr 32)

czwartek: 11:45- 13:30 (CEN w Łomży, sala nr 17) 

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do konsultacji  stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.

 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

Zapraszam chętnych nauczycieli do konkursu na lapbook pod hasłem "Moja Mała Ojczyzna"

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2022/23.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

KLUBY NAUCZYCIELI (Służą wsparciu i integracji nauczycieli uczących w klasach I-III. Wspólnie wypracowane i zebrane materiały wykorzystujemy podczas zajęć z uczniami.)

zambrowski: Szkolenia - Dla nauczycieli - Sieci współpracy i samokształcenia - kluby - KL - 17/1 - Cen Łomża

wysokomazowiecki: Szkolenia - Dla nauczycieli - Sieci współpracy i samokształcenia - kluby - KL - 17/2 - Cen Łomża

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI CHCĄCYCH UROZMAICAĆ PROCES DYDAKTYCZNY 

W - 19 Skuteczne metody notowania w edukacji wczesnoszkolnej. Od kserówkomanii do głębokiego i efektywnego uczenia się:

Szkolenia - Dla nauczycieli - f) Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna - 14f - Cen Łomża

W - 20 Rozwijanie kompetencji przyszłości z kierunków Steam. Ozobot i Photon jako partner w uczeniu się uczniów klas młodszych:

Szkolenia - Dla nauczycieli - f) Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna - 15f - Cen Łomża (szkolenie wspólnie ze mną poprowadzi mgr Angelika Kędziorek)

W - 28 Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii:

Szkolenia - Dla nauczycieli - i) Edukacja matematyczno-przyrodnicza – matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia - 14i - Cen Łomża  (szkolenie poprowadzi mgr Lidia Grad)

ZAJĘCIA OTWARTE W FORMIE ON-LINE

ZO - 4 Innowacyjne wprowadzenie litery w klasie I. Aspekt krytyczno - twórczy w nauce pisania i czytania:

Szkolenia - Dla nauczycieli - f) Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna - 16f - Cen Łomża

ZO - 5 Monografia liczby w klasie I. Myślenie intuicyjne dziecka jako warunek rozumienia pojęć matematycznych:

Szkolenia - Dla nauczycieli - f) Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna - 17f - Cen Łomża

III EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY!"

 Podczas realizacji uczniowie/przedszkolaki rozwijają kompetencje osobiste, społeczne, poszerzają wiedzę na temat ochrony przyrody, zdrowego stylu życia, ekologii.

Nauczyciel ma pełne wsparcie metodyczne, korzysta z przygotowanej dokumentacji, zyskuje inspirację i poznaje nauczycieli z różnych placówek, z którymi spotyka się on-line.

Projekt w I półroczu koordynuje mgr Martyna Napiwodzka

Zapraszam do zapisu:

Szkolenia - Dla nauczycieli - f) Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna - 18f - Cen Łomża

 

 

 

Zachęcam do realizacji projektów dedykowanych uczniom klas I-III

Projekt  rozwijający kompetencje matematyczne zamieszczony na stronie Wydawnictwa MAC "NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI" z obudową:

regulamin_nia.pdf (mac.pl)

Projekt  rozwijający kompetencje z zakresu ekspresji kulturalnej pod nazwą "ZABAWY SZTUKĄ" dostępny na Facebooku:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" (zabawasztuka.pl)

Projekt rozwijający kompetencje obywatelskie, społeczne " EUROPA I JA" dostępny na Facebooku:

Ogólnopolski projekt Edukacyjny EUROPA I JA | Facebook

Projekt czytelniczy rozwijający wszystkie kompetencje kluczowe - IV edycja "LEKTURKI SPOD CHMURKI":

CZYTAM Z KLASĄ edycja III | Niezbędnik Nauczyciela (niezbedniknauczyciela.com)

 

Praca klubu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Lapbooki

Materiały wypracowane na klubach nauczycieli:

Broszura z zadaniami z treścią

Materiały klubowe na padlecie:

1. Narzędzia i platformy do pracy zdalnej z młodszymi uczniami:

Metody pracy zdalnej z uczniami klas I-III (padlet.com)

2. Materiały wideo, audio, on- line do wykorzystania w strategii odwróconej klasy:

Klubowe materiały do zajęć w strategii odwróconej klasy, działań projektowych i nie tylko (padlet.com)