Czwartek, 17 Październik 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie

Miejsce pełnienia dyżuru:
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 501 874 955
e-mail: m.ignaczuk@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
środa: 16.00 - 17.00