Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Alicja Pieloszczyk

 Doradca metodyczny w zakresie historii w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

Miejsce pełnienia dyżuru:

CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 512 143 275, 86 216 42 17 wew. 34 
e-mail: a.pieloszczyk@cen.lomza.pl

Konsultacje:
wtorek, godz. 12.30 - 14.30 (CEN w Łomży, sala nr 17)

 

Oferta szkoleniowa na okres luty - czerwiec 2024 r.:

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową kierowaną do nauczycieli historii oraz zainteresowanych nauczycieli innych specjalności:

 

LP.

TERMIN

SYMBOL

TYTUŁ

LINK DO FORMULARZA ZAPISU

SPOTKANIE

LUTY 2024 R.

1. 

6 lutego 2024 r.

(wtorek),

godz. 16.00

(4 godziny dydaktyczne)

 

W - 156

Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego

Prowadzący: pracownicy OBEN IPN w Białymstoku

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/11g

stacjonarne

2.

20 lutego 2024 r.

(wtorek),

godz. 15.30

(4 godziny dydaktyczne)

 

W - 159

AR VR w edukacji historycznej – sposoby wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/15g

stacjonarne

3.

27 lutego 2024 r.

(wtorek),

godz. 15.30

(4 godziny dydaktyczne)

 

KL – 19/1/2

Klub nauczycieli historii

 

I spotkanie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-19

on-line

MARZEC 2024 R.

4.

7 marca 2024 r.,

(czwartek),

godz. 16.15

 

(4 godziny dydaktyczne)

 

W - 158

Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach historii

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/20g

on-line

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 marca 2024 r.

(wtorek),

 godz. 15.30

 

(4 godziny dydaktyczne)

 

 

KL – 19/1/2

Klub nauczycieli historii

 

II spotkanie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-19

on-line

 

KWIECIEŃ 2024 R.

6.

9 kwietnia 2024 r.

(wtorek),

 godz.16.00

 

(3 godziny dydaktyczne)

 

W - 157

Gry edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej jako narzędzia wspierające proces uczenia się

 

(IPN Białystok)

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/12g

stacjonarne

7.

16 kwietnia 2024 r.

(wtorek),

 godz. 15.30

(4 godziny dydaktyczne)

KL – 19/1/2

Klub nauczycieli historii

 

III spotkanie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-19

on–line

8.

23 kwietnia 2024 r.

(wtorek),

godz. 15.30

 

(3 godziny dydaktyczne)

ZO - 19

Metody angażujące uczniów na lekcji historii – zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/16g

on–line

MAJ 2024 R.

9.

25 maja 2024 r.

(sobota),

 od godz.7.50

 

(cały dzień)

WE - 2

 

 

Wycieczka do Sulejówka i Warszawy – śladami wybitnych Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego

 

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/17g

wycieczka edukacyjna

 

10.

28 maja 2024 r.

(wtorek),

godz. 16.00

 

(ogółem 25 godzin: 15+10 praca własna uczestników)

 

PR - 4

Między historią a literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…" – edycja 2.

 

spotkanie podsumowujące projekt

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/14g

 

stacjonarne

 

 

PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RAD PEDAGOGICZNYCH:

  • Gamifikacja w pracy nauczyciela
  • Kreatywne i efektywne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów

 

Klub nauczycieli historii (KL-19/2) - II okres roku szkolnego 2022/2023 - materiały uczestników:

https://padlet.com/Alicja_Pieloszczyk/kl-19-2-klub-nauczycieli-historii-qhqohxpvnb2b2rml