Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Piotr Kaja

mgr Piotr Kaja

Doradca metodyczny w zakresie muzyki w szkołach podstawowych

Miejsce pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
 

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

 

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 795 437 604, 86 216 42 17. wew. 34
e-mail: p.kaja@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:

środa: 14:50-16:20

 

Oferta szkoleniowa na II semestr roku szkolnego 2021/22 z linkami do zapisów:

1. Warsztaty:

LUTY 2022 r.

KD - 11 Instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży >>> zobacz szczegóły

W - 156 Muzyczne aplikacje on-line, otwarte zasoby i gry edukacyjne w pracy z uczniami na lekcjach muzyki >>> zobacz szczegóły

W - 153 Organizacja i przygotowanie imprez okolicznościowych z wykorzystaniem muzycznych narzędzi TIK >>> zobacz szczegóły

 

MARZEC 2022 r.

W - 158 Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. Storyline, storytelling, rysunek narracyjny) >>> zobacz szczegóły

W - 155 Kodowanie i dekodowanie na lekcjach muzyki >>> zobacz szczegóły

 

KWIECIEŃ 2022 r.

W - 154 Integracja dzieci i młodzieży w grupie – kształtowanie kompetencji kluczowych >>> zobacz szczegóły

KS - 8 Konferencja edukacja kulturowa >>> zobacz szczegóły

W - 157 Polski rok obrzędowy… >>> zobacz szczegóły

 

MAJ 2022 r.

W - 152 Integracja w kole, czyli taniec średniowieczny >>> zobacz szczegóły

 

2. Zapraszam nauczycieli muzyki do grupy samokształceniowej utworzonej na FB - Klub Nauczycieli Muzyki (Podlaskie) pod adresem: https://www.facebook.com/groups/438565644354400