Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Konsultacje:
wtorek: 10.00 – 12.00 (CEN w Łomży, sala nr 17)

 

Oferta doskonalenia II półrocze 2023/2024

Termin

 

Symbol

 

Tytuł

 

Link do formularza zapisu

luty

8.02.2024 rok

(godzina 18.00 (on-line)

ZO-7

Czym dla bohatera romantycznego może być samotność?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/9g

Zajęcia powtórzone z semestru I dla nauczycieli, którzy nie mogli uczestniczyć w lekcji 10.01.2024 r.

24.02.2024 .

(godzina 9.00

stacjonarnie w CEN)

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/4g

 

29.02.2024 r.

godzina 17.30 (on-line)

KL -10/5/2

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/37

 

październik 2023 r. - maj 2024 r.-konsultacje on-line; 25.05.2024 r. - stacjonarnie, godz. 10.00 - podsumowanie

PR-4

Między historią i literaturą: Kochasz ty dom, rodzinny dom… - edycja 2.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/14g

 

marzec

9.03.2024 r.

(godzina 9.00, stacjonarnie w CEN)

W - 152

Przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/3g

 

 

14.03.2024 r.

(godzina 17.30, on-line)

 

 

 

Kl-10/5/2

 

 

 Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

 

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/37

 

 

 

23.03.2024 r.

(godzina 9.00, stacjonarnie w CEN)

W-155

Nowe lektury do matury

 

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/8g

 

czerwiec

7.06.2024 r. (godzina 18.00, on-line, termin zajęć stacjonarnych podam przed lekcją)

ZO-18

Lekcja otwarta w klasie I liceum:

Ocenianie wspierające uczenie się. Rola informacji zwrotnej w budowaniu kompetencji polonistycznych uczniów.

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/10g

Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Przygotowałam propozycję zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej. Materiał ten został skonstruowany na podstawie kryteriów oceniania po ósmej klasie (zamieszczonych w Informatorze CKE) oraz zapisów podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej .  

                                                                                              Agata Reszewicz (doradca metodyczny)

Do pobrania:

a Ocenianie kształcące różne typy myślenia

a Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się

a Sprawozdanie z IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Poznaniu.

 

a Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej

 

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Referat dr Piotra Karwowskiego wygłoszony na konferencji SNaP

 

a Gustaw Herling-Grudziński: Przede wszystkim moralny

cen Tworzenie wypowiedzi - przemówienie.