Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, sala Nr 26

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
czwartek: 14.30 – 15.30

Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Przygotowałam propozycję zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej. Materiał ten został skonstruowany na podstawie kryteriów oceniania po ósmej klasie (zamieszczonych w Informatorze CKE) oraz zapisów podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej .  

                                                                                              Agata Reszewicz (doradca metodyczny)

Do pobrania:

a Sprawozdanie z IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Poznaniu.

 

a Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej

 

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Referat dr Piotra Karwowskiego wygłoszony na konferencji SNaP

 

a Gustaw Herling-Grudziński: Przede wszystkim moralny

cen Tworzenie wypowiedzi - przemówienie.