Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Konsultacje:
wtorek: 10.00 – 12.00 (CEN w Łomży, sala nr 17)

 

Oferta doskonalenia I półrocze 2022/2023

WRZESIEŃ

17.09.2022 r.
Godz.10.00
KS-2

Jak przygotować uczniów do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej na egzaminie maturalnym z języka polskiego?

Spotkanie stacjonarne

PAŹDZIERNIK

 

4.10.2022 r.
Godz.15.30
PR-2

 

Projekt Miedzy historią a literaturą.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/25g

Pierwsze spotkanie (konsultacje od października do maja, podsumowanie 27.05.2023 roku.

 

6.10. 2022 r. cz.1
Godz.17.00
KL-10/5
Klub Nauczycieli

 

Toposy, motywy, konteksty w utworach literackich i nie tylko. Synteza przedmaturalna

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/37

(Data drugiego spotkania zostanie ustalona z uczestnikami)

 

 

Spotkanie online

LISTOPAD

 

19.11.2022 r.
W-24 cz.1

 

 

Nowe lektury do matury

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/20g

Spotkanie stacjonarne

 

26.11.2022 r.

Od pracy z lekturą do egzaminu (korelacja treści nauczania w SP i LO)

Spotkanie stacjonarne

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

 

grudzień
ZO-8

Zajęcia otwarte w klasie IV liceum

 

Dlaczego Rambert został w Oranie? Dyskusja przygotowująca do wypowiedzi argumentacyjnej. Spotkanie podsumowujące: 8.12.2022 r., godz. 18.00 – online

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/21g

Online, link do nagrania lekcji będzie udostępniony na początku grudnia 2022 r.,

 

3.12. 2022 r.
W-24 cz.2

 

Nowe lektury do matury

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/20g

Spotkanie stacjonarne

Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Przygotowałam propozycję zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej. Materiał ten został skonstruowany na podstawie kryteriów oceniania po ósmej klasie (zamieszczonych w Informatorze CKE) oraz zapisów podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej .  

                                                                                              Agata Reszewicz (doradca metodyczny)

Do pobrania:

a Czy zwyciężonym należy się chwała?

a Ocenianie kształcące różne typy myślenia

a Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się

a Sprawozdanie z IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Poznaniu.

 

a Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej

 

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Referat dr Piotra Karwowskiego wygłoszony na konferencji SNaP

 

a Gustaw Herling-Grudziński: Przede wszystkim moralny

cen Tworzenie wypowiedzi - przemówienie.