Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Konsultacje:
wtorek: 10.00 – 12.00 (CEN w Łomży, sala nr 17)

 

Oferta doskonalenia I półrocze 2023/2024

Termin

 

Symbol

 

Tytuł

 

Link do formularza zapisu

wrzesień

30.09.2023 r.

(sobota) godz. 10.00

KS/R/2

Wykorzystanie wniosków z egzaminu

maturalnego w planowaniu pracy

polonisty

https://www.cen.lomza.pl/files/
Informator_IX_2023_I_2024/1035457749/lib/lomzynski_3.pdf

 

 

 

                                                             

26.09.2023 r., godz. 16.00 - stacjonarnie; październik 2023 r. - maj 2024 r.-konsultacje on-line; 25.05.2024 r. - stacjonarnie, godz. 10.00 - podsumowanie

PR-4

Między historią i literaturą: Kochasz ty dom, rodzinny dom… - edycja 2.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/14g

 

październik

21.10.2023 r

W-53

Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/4g

 

26.10.2023 r.

 

KL-10/5

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych (4x2)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/37

 

listopad

25.11.2023 r.

 

W-55

warsztaty

Cz.1

Lektury czytane z „osobistej perspektywy”. Rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego. (6x2)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/8g

grudzień

9.12.2023 r.

W-55

warsztaty

Cz.2

Lektury czytane z „osobistej perspektywy”. Rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego. (6x2)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/8g

12.12.2023 r.

KL-10/5

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych (4x2)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/37

 

styczeń

11.01.2024 r.

ZO-7

(lekcja otwarta)

Czym dla bohatera romantycznego może być samotność?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/9g

 

Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Przygotowałam propozycję zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej. Materiał ten został skonstruowany na podstawie kryteriów oceniania po ósmej klasie (zamieszczonych w Informatorze CKE) oraz zapisów podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej .  

                                                                                              Agata Reszewicz (doradca metodyczny)

Do pobrania:

a Ocenianie kształcące różne typy myślenia

a Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się

a Sprawozdanie z IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Poznaniu.

 

a Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej

 

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Referat dr Piotra Karwowskiego wygłoszony na konferencji SNaP

 

a Gustaw Herling-Grudziński: Przede wszystkim moralny

cen Tworzenie wypowiedzi - przemówienie.