Czwartek, 17 Październik 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, sala Nr 26

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
czwartek: 14.30 – 15.30