Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Agata Reszewicz

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

Obszar działania:
powiaty: m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski

tel. 604 941 141, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: a.reszewicz@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
czwartek: 15.30 – 16.30

 

Oferta doskonalenia I półrocze 2021/2022

ZO - 5 Lekcja otwarta: Hej, kto szlachta, za Kmicicem! - o tożsamości bohatera w dialogu międzypokoleniowym  

październik
on-line

KL-10/5 Klub Nauczycieli Humanistów_Jak rozsądnie i skutecznie nauczać języka polskiego z wykorzystaniem nowych technologii?

7.10.2021 r.,
godz. 15.30 – on-line

KL-10/5 Klub Nauczycieli Humanistów_Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

16.12.2021 r. ,
godz.15.30

W-58: Lektury na nowo przeczytane

20.11.21 r./4.12.21 r./6x2 godz.)

W-59: Od oceniania do redagowania wypowiedzi uczniowskiej

23.10.21 r. (6 godz.)

W-60: Przygotowanie uczniów do części ustnej i testowej egzaminu maturalnego

11.12.21r./15.01.21r.
(6x2 godz.)

Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Przygotowałam propozycję zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej. Materiał ten został skonstruowany na podstawie kryteriów oceniania po ósmej klasie (zamieszczonych w Informatorze CKE) oraz zapisów podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej .  

                                                                                              Agata Reszewicz (doradca metodyczny)

Do pobrania:

a Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się

a Sprawozdanie z IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Poznaniu.

 

a Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej

 

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Referat dr Piotra Karwowskiego wygłoszony na konferencji SNaP

 

a Gustaw Herling-Grudziński: Przede wszystkim moralny

cen Tworzenie wypowiedzi - przemówienie.