Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Anna Tymińska

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego

 
Miejsce pracy:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
Miejsce pełnienia dyżuru:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
Obszar działania:
powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski
 
tel. 696 338 267
e-mail: a.tyminska@cen.lomza.pl
 
Konsultacje:
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem 
sala nr 20
miesiąc: IX, XI, I, III, V
środa: 14.00 - 15.30
miesiąc: X, XII, II, IV, VI
piątek: 10.30 – 12.00
 
Możliwe inne godziny konsultacji po uzgodnieniu telefonicznym.
Zapraszam  również do konsultacji e-mailowych i telefonicznych.
 
OFERTA SZKOLENIOWA I PÓŁROCZE 2022/23
Warsztaty:
W – 14 Spotkanie z matematyką. Zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków - część I 
( Cen Łomża)
W – 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (powiat wysokomazowiecki i zambrowski) – Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
W – 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaka (powiat wysokomazowiecki i zambrowski) – Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
 
Zajęcia otwarte:
ZO - 2 Jesienny krajobraz - zajęcia otwarte z zakresu aktywności plastycznej w grupie dzieci sześcioletnich (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)
 
Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
KL - 11/1 Tematyka: Współpraca z rodzicami.