Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Sylwia Sawicka

Doradca metodyczny w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce pracy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Miejsce pełnienia dyżuru:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie


tel. 508 225 173, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: s.sawicka@cen.lomza.pl

Konsultacje:
poniedziałek 8:00 - 10:15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy) 
środa  15:45 - 17: 15 (CEN w Łomży, sala nr 17)

Serdecznie zapraszam nauczycieli do konsultacji  stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.