Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Sylwia Sawicka

Doradca metodyczny w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce pracy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Miejsce pełnienia dyżuru:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie


tel. 508 225 173, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: s.sawicka@cen.lomza.pl

Konsultacje:

CEN Łomża wtorek 10:15 – 11:45

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy piątek 9:00 –10:30

Serdecznie zapraszam nauczycieli do konsultacji  stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.

 

 

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2023/24:

Warsztaty:

W – 181 Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny   

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/1k

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/2k

 W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/3k

KL –22/1/2 Specjaliści przy kawie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-22