Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Sylwia Sawicka

Doradca metodyczny w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce pracy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Miejsce pełnienia dyżuru:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie


tel. 508 225 173, 86 216 42 17, wew. 34
e-mail: s.sawicka@cen.lomza.pl

Konsultacje:
CEN Łomża, sala 17. - czwartek 15:15-16:45

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy, gabinet pedagoga - piątek 9-10:30

Serdecznie zapraszam nauczycieli do konsultacji  stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.

 

 

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2023/24:

Warsztaty:

W - 81 Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/2k

W - 82 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/3k

W - 83 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/4k

Sieci współpracy:

KL - 22 Specjaliści przy kawie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-22