Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zakończyliśmy realizację Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Piętnastego maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki organizowanych od 2001 roku w naszym Ośrodku. Przez ten okres zrealizowaliśmy piętnaście edycji tego kursu.

Uczestnikami byli zawsze czynni zawodowo nauczyciele zarówno szkół specjalnych jak i szkół ogólnodostępnych z województwa podlaskiego i województw sąsiadujących.

Liczebność grup była zróżnicowana od bardzo licznych, które dzieliliśmy na zajęcia ćwiczeniowe do mniej licznych.

Wykładowcami byli pracownicy profesorowie uczelni naukowych pedagogicznych np.: Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Pani profesor doktor habilitowany Janina Wyczesany, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pani profesor doktor habilitowany Barbara Pilecka, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Pan doktor Stefan Przybylski, były pracownik Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie Pani doktor Maria Piszczek oraz pracownicy Podlaskiego Kuratorium Oświaty i zaproszeni edukatorzy specjaliści z  wybranych obszarów tematycznych realizowanych przedmiotów.  Zajęcia  ćwiczeniowe i  konwersatoryjne  realizowali  pracownicy  naszego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli w Łomży i nauczyciele placówek specjalnych np.: Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Długoborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie i Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  wykładowcom  za  przekazaną nam wiedzę, wyniki badań naukowych, doświadczenie oraz życzliwość i owocną współpracę. Obcowanie ze wszystkimi specjalistami - ekspertami, którzy chcieli do nas przyjechać pokonując duże odległości i niewygody pogodowe a także poświęcić wolny czy świąteczny dzień na realizację zajęć.

Pragnę pięknie podziękować za wybór naszej oferty także absolwentom wszystkich edycji, którzy uzyskali w naszym Ośrodku kwalifikacje do edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli jak i  uczestników kursów kwalifikacyjnych wszystkich zrealizowanych edycji, którzy pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zaproponowane przez nasz Ośrodek formy doskonalenia zawodowego.

W nowym roku szkolnym 2015/2016 we wrześniu proponujemy konferencje, które będą się odbywały w rejonach: Łomża,  Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie oraz warsztaty, kursy, konsultacje indywidualne i kluby, które będą realizowane w salach ODN, a także rady pedagogiczne realizowane w zamawiających placówkach.